Witaj maj, 3 maj…

03 maja MarketGroszek

Święto Konstytucji 3 Maja

W tym roku obchodziliśmy 227 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
3 Maja 1791 r. została uchwalona przez Sejm Czteroletni ustawa rządowa, zwana później Konstytucją. Ustawa zasadnicza wprowadzała trójpodział władzy: ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Regulowała zasady funkcjonowania władz oraz prawa i obowiązki obywateli. Określała prawo do wolności mieszczaństwa i szlachty.
Po uchwaleniu Konstytucji, Polska znalazła się pod zaborami, znikając z mapy świata na 123 lata.
W okresie rozbiorów uciemiężony lud upamiętniał rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Druga w dziejach świata uchwalona Konstytucja, dawała nadzieję na lepsze jutro w tym trudnym okresie życia.
W dzisiejszych czasach możemy uroczyście obchodzić rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dzień wolny od pracy, organizowane pochody i marsze, bardzo dokładnie oddają podniosłość i wyjątkowość tego dnia.
Jednak nie zawsze było nam dane celebrowanie tego święta. Organizowanie obchodów było zakazane przez władze komunistyczne od 1946 aż do 1990 roku.

Postawa patriotyczna powinna nam towarzyszyć nie tylko w takich dniach, lecz przez całe nasze życie. Wolność słowa, wyznania czy poglądów jest wielkim darem, który miał być nam odebrany przez rozbiory, wojny czy ustrój komunistyczny.

Pamiętajmy o tym nie tylko od święta.