100 lecie Odzyskania Niepodległości

10 listopada marketgroszek

W tym roku obchodzimy 100 lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Tak okrągła rocznica nie zdarza się zbyt często. Dokładnie 11 listopada 1918 roku Polska wyzwoliła się z niewoli zaborców.

Bieg historii zmienił fakt powrotu Józefa Piłsudskiego specjalnym pociągiem z Berlina, który został uwolniony z twierdzy magdeburskiej. Piłsudskiego przywitał książe Zdzisław Lubomirski, który reprezentował Radę Regencyjną.

Po odbyciu rozmów z członkami Rady Regencyjnej, Józef Piłsudski postanowił pozostać w  Warszawie. Perspektywa utworzenia Rządu Narodowego wydawała się realna.

W końcu przejął władzę wojskową i naczelne dowództwo wojsk polskich.

Atmosferę tamtych chwil pięknie opisał Jędrzej Moraczewski:

„Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. Po 120 latach prysły kordony. Nie ma <<ich>>. Wolność! Niepodległość! Zjednoczenie! Własne państwo! Na zawsze! Chaos? To nic. Będzie dobrze. Wszystko będzie, bo jesteśmy wolni od pijawek, złodziei, rabusiów, od czapki z bączkiem, będziemy sami sobą rządzili. (…) Kto tych krótkich dni nie przeżył, kto nie szalał z radości w tym czasie wraz z całym narodem, ten nie dozna w swym życiu najwyższej radości”.

 

Wolność, która została nam dana 100 lat temu nie jest dana na zawsze.

W obecnych czasach tak bardzo potrzebujemy postawy patriotycznej, powinniśmy bronić naszej kultury, historii, naszych przodków, władców i królów. Dbać o dobre imię naszych czcigodnych rodaków, którzy oddali życie za naszą wolność.

Pamiętajmy, aby godnie uczcić 100 lecie Niepodległości Polski.